artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie BIP

powitanie na stronie BIP

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rzepnikowskiego 9a
14-260 Lubawa

tel. 89 645 28 55
fax 89 645 28 55

e-mail: mops@lubawa.pl
www:  www.mops.lubawa.pl

NIP: 744-128-62-59

 

  nr rachunku bankowego

 Bank Spółdzielczy S.A oddział w Lubawie

 57 8832 0001 1001 0000 0752 0001

 

Godziny urzędowania: 715 - 1515